Woningbouw

Wij verzorgen sterk- en zwakstroominstallaties in woningen. Dit gebeurt vooral projectmatig, via een bouwkundig aannemer of projectontwikkelaar, maar ook rechtstreeks voor Adrie Logtenbergparticulieren.

Bij opdracht gaan wij tijdig en voortvarend aan de slag. De uitdrukking “een goede voorbereiding is het halve werk” kon voor onze werkzaamheden bedacht zijn.

Om eventuele misverstanden te voorkomen en om het werk soepel te laten verlopen, maken wij vooraf een heldere installatietekening waarop de complete installatie staat aangegeven. Deze tekening verschaft helderheid voor zowel voor de opdrachtgever als onze monteurs. Wanneer de ruwbouw van de woning gereed is starten we op de bouwplaats.

Installatietekening

Als sluitstuk van onze werkzaamheden brengen wij in de meterkast een duidelijke installatietekening aan waarop alle aansluitingen en groepsnummers terug zijn te vinden. Zodat je in het geval van een storing niet lang in het duister tast, maar deze gericht op kunt lossen.

Meer weten? Neem dan contact op.

 

Woning_tekening