Erkenningen

Techniek Nederland

“Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken zij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Zij vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.”

InstallQ

InstallQ is een kwaliteitsborging binnen de installatiesector. InstallQ is ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL. Zij zijn de toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom kwaliteitsregelingen. Zij verlenen erkenningen aan vakbekwame installateurs en bedrijven en informeren organisaties over certificeren.

Kwaliteitborging

Voorheen bestond  de “ Waarborg installateur”. Om deze certificering te mogen gebruiken moest het bedrijf aan veel en hoge kwaliteitseisen moet voldoen. Daanen Installatietechniek was een van de eerste bedrijven in Nederland die deze certificering toegekend heeft gekregen. Tegenwoordig bestaat Waarborg Installateur niet meer op de manier zoals dit eerder bestond. In plaats daarvan is er een ISO-norm ontwikkeld. Op basis van de Waarborg Installateur en de ISO-norm heeft Daanen Installatietechniek haar eigen kwaliteitsborgsysteem ontwikkeld welke meegaat met de veranderingen in de branche. Wat houdt dit concreet in? Wij hebben onze eigen controlelijsten en procedures met bovengenoemde kwaliteitsborgsystemen als basis. Ook hanteren wij een eigen eindcontrole voor oplevering en inbedrijfstelling van door ons aangelegde installaties.

Kenteq erkend leerbedrijf

kenteqAls erkend leerbedrijf laten wij zien dat wij de kwaliteit van het vakmanschap willen stimuleren. Kenteq erkent de bedrijven uit de branches van installatie, metaal en elektro. Met deze erkenning kunnen wij samen werken aan technisch vakmanschap. Als erkend leerbedrijf zijn wij opgenomen in het register voor erkende leerbedrijven.

Certificaten

KNX_ETS5 Mobotix Gira_eNet Xanura